Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

17:38
Dziś ta moja cholerna wrażliwość spędza mi z powiek sen.
— Kaja Kowalewska - "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:36
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadangel dangel
17:35
6719 8088
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
17:34
6375 eb42
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
17:34
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaazazel azazel

August 03 2018

07:36

Zauważyłeś, i nie wiem czy to dlatego, że dorośliśmy, czy dlatego, ze to jest znak naszej ery i czasów - ze już nie ma "na zawsze"?

Pamiętasz jak się miało 18 - 20 lat, i się mówiło "chce być z Tobą na zawsze?" "BĘDĘ z Tobą na zawsze?" "NIGDY Cię nie zostawię?"

To było naiwne. 
To wcale nie miało się spełnić. 
Ale w tym konkretnym momencie osoba, która to mówiła, chciała być z Tobą na zawsze i w to wierzyła i Ty też chciałeś i wierzyłeś. 
Teraz już nie ma żadnych NA ZAWSZE i NIGDY

Teraz się mówi ostrożnie "wiesz, jeśli za 5 - 6 lat nadal będziemy razem", "wiesz, możemy zrobić takie i takie plany, bo MAM NADZIEJE, ze za parę lat nadal będziemy razem"

Wtedy przynajmniej wiedziałeś, że w tym danym momencie, oboje tego CHCECIE. Dziś - nie ma już nawet tego. 

Dziś jest zbyt wiele opcji, zbyt dużo ostrożności i każdy bierze coś tam pod uwagę ewentualnie. 

A ty kiedy ostatnio powiedziałeś komuś, ze go nigdy nie zostawisz? Że chcesz z kimś być już na zawsze?

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viate-quiero te-quiero
07:35
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaarrrrrrrr arrrrrrrr
07:34
07:31
6748 f21f
Reposted fromzciach zciach vialeniwabula leniwabula
07:31
6303 ab61 500
Reposted frommontak montak viamyszkaminnie myszkaminnie
07:30
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialittlegray littlegray
07:26
7277 be38
Reposted fromenn0 enn0 viagingerglue gingerglue
07:23
6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabeattman beattman

August 02 2018

21:23
Reposted fromFlau Flau viaIzzy721 Izzy721
19:51
7601 f35c
Reposted frommyry myry viaIzzy721 Izzy721
19:51
19:50
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaboli boli

July 30 2018

15:19
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaboli boli
15:04
5048 9c18 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajojinthesun jojinthesun
15:04
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl