Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

11:07
3646 7ba6
Reposted fromEtnigos Etnigos viajojinthesun jojinthesun
11:07
8491 9f8a 500
Reposted fromsavatage savatage

March 18 2018

03:25
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viasmutnazupa smutnazupa

March 14 2018

10:48
5632 7aad 500
Reposted fromsavatage savatage
10:45
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel
10:43
6592 379d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
10:43
6710 0e2e
Reposted fromsavatage savatage
10:41
7093 5e24
Reposted fromsavatage savatage

March 12 2018

12:44
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola

March 10 2018

03:36
9558 249c 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaazazel azazel
03:26
Taka moja klątwa, kocham Cię po wieczność.
— Dagan Gari`n Cel do Kanade
Reposted fromazazel azazel
03:24
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
03:24
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
03:20
0097 4fd9
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
03:19
0423 e365
Reposted fromsavatage savatage

March 04 2018

00:35
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaazazel azazel
00:33
4916 c88f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
00:31

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaazazel azazel
00:30
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viaazazel azazel
00:29
1793 000d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl