Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

10:54
1624 7c1c 500
Reposted frompr0n pr0n viaCorruptgirl Corruptgirl
10:54
3220 2ca0 500
Reposted frommarianjin marianjin viaCorruptgirl Corruptgirl

February 14 2019

10:33
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaazazel azazel
10:32
7471 f8a6 500
Anta, baka.
Reposted fromlevune levune viaazazel azazel
10:29
6520 562a
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaazazel azazel
10:28
Umierać będziemy bardzo cicho w pustce którą sobie w sobie hodujemy której codziennie hołdujemy.
— "KonradMaszyna", Mateusz Pakuła

February 07 2019

01:22
7189 fc34
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
01:21
01:20
5032 6c67 500
01:18
3859 bfa3
Reposted fromgrobson grobson viaCorruptgirl Corruptgirl

November 23 2018

12:51
9224 4c63
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
12:48
Co byś zrobił gdybyś nie czuł, że wszystko jest bezsensu? 
Reposted fromCannonball Cannonball viaazazel azazel
12:48
6647 5801
Reposted from4777727772 4777727772 viaazazel azazel
12:44
7008 86c7
Reposted frommisiaq misiaq viaazazel azazel
12:41
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viaazazel azazel
12:36
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaavooid avooid
12:36
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viaavooid avooid

August 06 2018

17:38
Dziś ta moja cholerna wrażliwość spędza mi z powiek sen.
— Kaja Kowalewska - "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:36
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadangel dangel
17:35
6719 8088
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl