Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

16:09
1755 29d5 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
16:08
7976 cd2c
16:08
16:07
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
16:06
16:06
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaIzzy721 Izzy721
16:05
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viaavooid avooid
16:04

November 20 2017

22:58
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
22:57
-Co Ty robisz?!  -Zapominam... - i w tym momencie spełniła się we wszystkim co chciała
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
06:01
I tink that it's great time to first mind backup...
05:37
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaLusia Lusia
05:36
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaselsey selsey
05:34
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viaSapereAude SapereAude
05:31
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
05:29
1035 2e8d 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viagotarina gotarina
05:28
0614 23b0
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapuszka puszka
05:26
1437 f9a5
Reposted fromjanealicejones janealicejones viaspokodama spokodama
05:25
9127 885a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoversensitive oversensitive
03:25
2848 d4ca 500
9 out of 12 Angry Men https://i.imgur.com/fwJPC.jpg
Reposted fromvolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl