Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

16:34
6500 415b
Reposted fromMaddoxx Maddoxx
16:33
Reposted fromquotez quotez
16:31
Szczęście to duży luksus.
— prof. M. Andrzejewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness

October 05 2017

22:45
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
22:36
4890 6636
czas zmienia podejście.
22:34
Bez Ciebie tak pusto ...
Bez Ciebie tak pusto i oczom i ustom,
Smiech schowal sie w kacie i sni.
Wieczory sie dluza, bo czasu zbyt duzo,
Nikt bliski nie puka do drzwi.
Tak wiele jest zlego, szarego, groznego,
Ze smutno i plakac sie chce.
Mijaja soboty, pamietaj wiec o tym,
Ze komus bez Ciebie tak zle!
22:30
22:30
22:29
if i die, check my soup. you'll learn everything 
22:25
22:19
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
22:18
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
22:16

anybodyy:Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań ona również patrzy na ciebie.

- Fryderyk Nietzsche

22:11
22:09
22:08
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
22:05
7892 2a9d
Reposted fromdozylnie dozylnie
22:04
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaIzzy721 Izzy721
22:03
3188 45ce
Reposted fromsztefanix sztefanix viaIzzy721 Izzy721
22:03
..umieram z chęci by Cie przytulić...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl